به وبلاگ دانشجویان مهندسی شهرسازی دانشگاه کردستان خوش آمدید............................................................... در نیم قرن اخیر توجه بسیاری به رشته مهندسی شهرسازی شده است و دانشکده و کالجهای معروف بسیاری به آن روی آورده اند. این رشته، امروزه، کمک شایانی به حل معضلات در سطح شهر و کل جوامع کرده است و توانسته جایگاه ویژه ای برای خود کسب کند.

 

 

تعریف « مگلاپلیس »

مگلاپلیس یک کلمه یونانی است واستعمال آن سابقه تاریخی دارد.درنیم قرن اخیر این عنوان ابتدا به وسیله پتریک گدس به کار گرفته شد. درسالهای گذشته از نظر ژان گوتمنبه منطقه شهری وسیع و گسترده ای اطلاق شد که از بوستون تا واشنگتنادامه داشت.

امروزه به منطقه وسیعی گفته می شود که پیش از ده میلیون نفر جمعیبت داشته باشدودارای بیش از یک مادرشهر (متروپلین)باشد.به عبارت دیگر حومه هاو شهرکهای یک مادر شهر،درنتیجه توسعه وسایل ارتباطی وافزایش سرعت وسایلنقلیه،با حومه ها و شهرکهای مادرشهرهای دیگر پیوند می یابد واز پیوند آنها یک بافت زنجیری ازمادرشهرها وشهرکها به صورت وسیعترین شگا شهری تشکیل می شود که در اصطلاح جغرافیایی به آن:« مگلاپلیس »می گویند

 

 

بعضی ازمگلاپلیسهای معروف جهان :

1_مگلاپلیس شمال شرقی ایلات متحده،شامل نیویورک،فیلادلفیا،بوستون ، واشنگتن و بالتیمور،باپیش از چهل میلیون نفر جمعیت

 

2_مگلاپلیس سواحل دریاچه های بزرگ امریکاو کانادا

 

3_ مگلاپلیس توکیو_یوکوهامادر ژاپن

 

 

 

تعریف مادرشهر:

 

متروپلیس یا مادرشهر ریشه یونانی دارد وازدوکلمهmeter (مادر)وpolis(شهر) ترکیب شده است.

 

1_درشهر شهری است که از نظر مرکزیت دولتی و فعالیت اقتصادی یا فرهنگی بر دیگر سکونتگا هها برتری دارد. این شهر ممکن است شهر اصلی یک ناحیه،یک استان، یا یک گشور و گاهی پایتخت آن باشد.

 

 

2_درنظریه مکان مرکزی،مادر شهر به شهری گفته می شودکه حداقل دارای یک میلیون نفرجمعیت باشدودر سلسه مراتب شهری بتواند به صورت مرکز کنترل اقتصاد جدید دراید وبرناحیهای دارای پنج میلیون تا سی میلیون نفر جمعیت مسلط شود..

 

 

سه ویژگی مهم مادرشهرها :

1_عدم تمرکز درمادرشهرها 2_تخصص یابی 3_وابستگی متقابل

+ نویسنده نوری در سه شنبه 1387/04/04 و ساعت 8 PM |

لیست ۳۳۰ کتاب رشته مهندسی شهرسازی

شامل کتابهای اختصاصی شهرسازی، 

                 جامعه شناسی،روانشناسی،جغرافیا،طراحی و .....

 

                                                                                          تهیه کننده:مهدی رازپور


ادامه مطلب
+ نویسنده رازپور در دوشنبه 1386/08/28 و ساعت 11 PM |

نظریه های شهری


 

ناشر و محل انتشار سال انتشار (چاپ اول) نام مترجم نام نویسنده نام کتاب
تهران، نشر نی 1368 ترجمه پرویز پیران و عبدالعلی رضائی كاستللو وینسنت فرانسیس، شهرنشینی در خاورمیانه
تهران، نشر توسعه 1377 ترجمه فیروز جمالی دراكاسیس اسمیت دیوید، شهر جهان سومی
انتشارات دانشگاه تهران 1382 ترجمه غلامرضا جمشیدیها فواد بعلی، جامعه، دولت و شهرنشینی، تفکر جامعه شناختی ابن خلدون
تهران، انتشارات سازمان شهرداریهای كشور 1384 ترجمه کیومرث ایراندوست و دیگران رابرت. پاتر، سلی لوید، ایونز، شهر در جهان در حال توسعه
تهران، شركت پردازش و برنامه‌ریزی شهری 1376 ترجمه فرخ حسامیان، و دیگران دیوید هاروی، عدالت اجتماعی و شهر
تهران، اداره كل روابط عمومی و بین‌الملل شهرداری تهران 1375 ترجمه پرویز کریمی ناصری الن گیلبرت و ژوزف گاگلر، شهرها، فقر و توسعه، شهرنشینی در جهان سوم
تهران، شركت سهامی انتشار 1369 ترجمه شیوا(منصوره) كاویانی ماكس وبر، شهر در گذر زمان
گروه مطالعات شهری و منطقه‏ای 1358 ترجمه مجموعه مقالات گروه مطالعات شهری منطقه‏ای وابستگی و شهرنشینی
نشر ایران 1358 ترجمه مجموعه مقالات گروه مطالعات شهری منطقه‏ای مفهوم شهر

                                                                         رازپور

منبع: گروه مطالعات شهری
+ نویسنده گروه در سه شنبه 1386/07/24 و ساعت 12 PM |
 کتابهای مفید برای طراحی شهری   
لیست زیر کتابهای مفید به زبان فارسی برای طراحی شهری است:
فرایند طراحی شهری(سید حسین بحرینی) تئوری شکل خوب شهر(کوین لینچ) سیمای شهر(کوین لینچ) به سوی شکل پایدار شهر(هیلند براند فری) تحلیل فضای شهری(بحرینی) قواعد و معیار های طراحی شهری( محمود توسلی) ساخت شهر در اقلیم گرم و خشک ایران(توسلی) طراحی فضای شهری1و2(توسلی) هنر هندسه(توسلی) مبانی طراحی شهری(ترفسکی) محیطهای پاسخده(بن بنتلی) فضا،زمان،معماری(گیدئون) کندوکاوی در تعریف طراحی شهری(گلکار) مفهوم سکونت(شولتز) شهرسازی واقعیات و تخیلات(شوای) از شار تا شهر(سید محسن حبیبی) سبک شناسی معماری ایران(پیرنیا) معماری اسلامی(پیرنیا) زیبایی شناسی در معماری(گروتر) آفرینش نظریه معماری(جان لنگ) تاریخ شکل شهر(جیمز موریس) راهنمای طراحی فضای شهری در ایران(پاکزاد) فضای شهری(راب کریر) تئوری جدید در طراحی شهری(کریستوفر الکساندر) روان شناسی محیط و کاربرد آن( مرتضوی) تجدد فرا تجدد و پس از آن در شهرسازی(بحرینی) طراحی شهرها(اموند بیکن) گزیده منظر شهری(کالن) تفسیر محیط به روش هرمنوتیک،سنتی،و ساختارگرایی(موگروئر )معماری فرم فضا نظم(چینگ) آشنایی با طراحی محیط و منظر(سازمان پارکها) طراحی شهری در خیابانهای شهری(سازمان پارکها) شهرسازی شهروندگرا(فرانسیس تیبالدز) آفرینش محلات و مکانها در محیطهای انسان ساخت(چپ من) معماری زمینه گرا(برولین) مکتب اصفهان در شهرسازی(اهری) طراحی فضای شهری(مدنی پور) شهرسازی معاصر(اوستروفسکی) انسان شناسی شهری(فکوهی) شهر همچون چشم انداز(ترنر) جامعه شناسی شهر(ممتاز) معماری ایران(پوپ)فارابی و سیر شهروندی در ایران(فلامکی) آرمانشهر در اندیشه ایرانی (اصیل) مبانی طراحی شهرش در بخش مرکزی تهران(توسلی) طراحی شهری در خیابان کارگر(توسلی) طراحی شهری در بافت قدیم شهر یزد(توسلی) بعد پنهان(تی هال) مرمت شهری(حبیبی) باززنده سازی بناها و شهرهای تاریخی ایران(فلامکی) مقدمه ای بر تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران(سلطانزاده) فضاهای شهری در بافت های تاریخی ایران(سلطانزاده) آغاز شهرنشینی در ایران(کیانی) نخستین شهر(وایت هاوس) به سوی شهرسازی انسانگرا(یار احمدی) شکل گیری معماری در تجارب ایران و غرب(فلامکی) نگرشی بر روند تهیه طرحهای تفصیلی در شهرسازی(نوریان) تاریخ معماری مدرن(بنه ولو)تاریخ شهر(بنه ولو) و....

منبع:  urbanization.blogfa.com 

                                                                                                        رازپور

+ نویسنده گروه در یکشنبه 1386/04/17 و ساعت 11 PM |
<